ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อเรา

ติดต่อเราผ่านทาง Line : @Researcherth และช่องทางอื่นๆ เพื่อสอบถาม

2. เสนอราคา

เราติดต่อกลับเพื่อเสนอราคา

3. ยืนยัน และชำระเงิน

ยืนยัน และชำระเงินตามขั้นตอน เพื่อเริ่มต้นแปลภาษา

3. ส่งงาน

รับงานที่เสร็จสมบูรณ์ หรือส่งกลับเพื่อแก้ไขตามความพึงพอใจ ในระยะเวลาที่กำหนด